Preduzeće Meditalis

MEDITALIS – UKRATKO O NAMA

Preduzeće Meditalis d.o.o. je osnovano 2008. godine u Loznici, sa ciljem da snabdeva pacijente podrinskog regiona najsavremenijim ortopedskim pomagalima, slušnim aparatima i ostalim medicinskim sredstvima. U narednom periodu Preduzeće se razvijalo, tako da sad ima tri specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih pomagala u Loznici, Šapcu i Valjevu i veleprodaju sa sedištem u Beogradu. Meditalis zastupa i distribuira ortopedska pomagala i druga medicinska sredstva renomiranih svetskih proizvođača: MOVI SPA iz Italije, ERSAMED i ORTOTEK iz Turske, FILLAUER iz Švedske, COP CHIMIE iz Francuske. Za sva medicinska sredstva koja zastupa i prodaje, Meditalis je nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava kod Agencije za lekove i mediscinska sredstva Republike Srbije. Meditalis ima potpisane ugovore o isporuci i snabdevanju ortopedskih pomagala i sanitarnih sprava sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Fondom socijalnog osiguranja vojnih osiguranika (Fond SOVO) kao kvalifikovani ponudjač. U specijalizovanom prodavnicama u Loznici, Šapcu i Valjevu mogu se kupiti ili preuzeti za naloge RFZO-a i Fonda SOVO najkvalitetnija ortopedska pomagala koja su.na pozitivnoj listi tih osiguranja. Preduzeće Meditalis ima saradnju i sa najvećim ortopedskim firmama i specijalizovanim radnjama za prodaju medicinskih sredstsva u Srbiji i susednim zemljama u cilju snabdevanja tržišta savremenim ortopedskim pomagalima visokog kvaliteta.

Prevedi