Kompresivne natkolene čarape

Opis

Čarape mogu biti sa otvorenim i zatvorenim prstima

Šifra proizvoda: ERSA 507