Pulsni oksimetar

Kategorija:

Opis

Pulsni oksimetar neinvazivnom metodom meri saturaciju hemoglobina u krvi
i meri rad srca (puls).
Upotrebom pulsnog oksimetra nivo kiseonika u krvi se može proveriti bez vađenja krvi.
Pogodan je za korišćenje kod svih starosnih dobi,
od dece do starijih pacijenata.